احتمال در تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر

هنگامی که رایی در دادگاه­های بدوی صادر می­شود، پرونده در صورتی درخواست و در جهت بازنگری بیشتر، به دادگاه تجدید نظر ارسال می­شود. به طور معمول قضاتی که در این دادگاه حضور دارند از دو یا سه نفر تشکیل شده است که با هدف ضایع نشدن حق و حقوق افراد در دادگاه بدوی، شکل می­گیرد. از همین روست که پس از صدور رای بدوی، چنانچه رای به ضرر شخصی صادر گردد، وی حق اعتراض داشته و پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده می­شود که تغییر رای در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.

تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

مراحل و فرآیند تجدید نظر خواهی

هنگامی که پرونده­ای از دادگاه بدوی برای اعتراض و بررسی مجدد به تجدید نظرخواهی ارسال می­شود، این فرآیند به دو صورت انجام می­گیرد که می­تواند مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، به شکل عادی در قالب واخواهی و تجدید نظرخواهی باشد و یا به صورت فوق­العاده در قالب اعاده دادرسی، اعتراض ثالث یا فرجام خواهی صورت گیرد.

لازم به ذکر است که تجدید نظر، تمامی مراحل و فرآیندهایی است که در آن مسیری که حکم دادگاه بدوی صادر شده است را به صورت مجدد بررسی نموده و تغییر رای در دادگاه تجدید نظر را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم­گیری جدیدی را ارائه می­نماید. البته اعمال تغییر در رای دادگاه بدوی در تجدید نظر، متاثر از پارامترهای متفاوتی است که با حصول آن­ها می­توان انتظار تغییر در رای را داشت.

از کاربرد وثیقه ملکی این است که وام های وثیقه ریسک وام دهنده را کاهش می دهد، به این معنی که گرفتن وام برای شما آسان تر است. در برخی موارد، ممکن است راحت تر وام بزرگ تری دریافت کنید. همچنین ممکن است در دراز مدت هزینه کمتری برای شما داشته باشد.

ارائه تقاضای تجدید نظر

شخصی که درخواست تجدید نظر دارد، لازم است که به دادگاهی که رای صادر شده است مراجعه کرده و دادخواست خود را ارائه کرده و پرونده را برای تجدید نظر خواهی در جریان اندازد. لازم به ذکر است که هر یک از طرفین از قبیل خواهان، خوانده و مدعی­العموم، در شرایطی که احساس کنند رای صادر شده به ضرر ایشان است، می­توانند درخواست تجدید نظر را ارائه کنند و تغییر رای در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.

کسانی که در کشور ایران زندگی می­کنند، مطابق ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری، می­توانند نهایتا تا بیست روز پس از ابلاغ رای بدوی به ارائه درخواست تجدید نظر خود اقدام نمایند. این درحالی است که برای کسانی که در دیگر کشورها اقامت دارند، این مدت دو ماه خواهد بود.

 وام دهنده شما می تواند خانه را پس بگیرد، بفروشد و با پولی که از فروش به دست می آورد وام را بپردازد. هنگامی که وام را به طور کامل پرداخت کردید، وام دهنده وام دهنده را از اموال شما می گیرد. وام های بدون وثیقه از وثیقه یکسان استفاده نمی کنند.

از دیگر کاربرد وثیقه ملکی این است که وام های وثیقه متفاوت از وام های بدون وثیقه یا خطوط اعتباری چرخشی است که می تواند شامل کارت های اعتباری، وام های دانشجویی و وام های شخصی باشد. غیر وثیقه به سادگی به این معنی است که وام با وثیقه مانند خانه یا ماشین پشتیبانی نمی شود.

وام دهندگان وام بدون وثیقه به شما این امکان را می دهند که پول را مستقیم قرض کنید. این بدان معنی است که برای وام دهنده ریسک بیشتری دارد. زیرا این وام ها فقط با اعتبار شما پشتیبانی می شوند. ممکن است برای تایید به نمرات اعتباری بالاتری نیاز داشته باشند.

آثار تجدید نظر

دادگاه تجدید نظر اثرات تعلیقی و انتقالی را به همراه دارد. اثر تعلیقی بدین گونه است که رای­های صادر شده که قابلیت تجدید نظر را دارند، تا زمانی که مهلت قانونی اعتراض به پایان نرسیده است، نمی­توانند اجرا شوند. همچنین اجرای رای تا حصول نتیجه از دادگاه تجدید نظر، ممکن نیست. اما اثر انتقالی آن است که در زمان طی شدن مراحل تجدید نظرخواهی، کل پرونده مورد اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر انتقال خواهد یافت. در این دادگاه، به موضوعی که درخواست تجدید نظرخواهی شده است، پرداخت می­شود.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که علیرغم صدور رای قطعی در دادگاه بدوی، ممکن است که تغییر رای در دادگاه تجدید نظر ایجاد شده و رای برگشت داده شود. مطابق قانون و با استناد به دلایل موجه این امر ممکن خواهد بود.

تغییر رای در دادگاه تجدید نظر
تغییر رای در دادگاه تجدید نظر
تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

ذکر مشخصات در درخواست تجدید نظر

در صورتی که نیاز باشد درخواست تجدید نظر داده شود، لازم است که در دادخواست، مشخصات کامل از قبیل نام و نام خانوادگی و آدرس محل سکونت تجدید نظر خواه ثبت گردد. در صورتی که پرونده از طریق وکیل پیگیری می­گردد، لازم است مشخصات وی نیز ثبت گردد. همچنین عینا می بایست مشخصات تجدید نظر خوانده نیز در دادخواست آورده شود.

سپس رای یا قراری که برای آن دادخواست تنظیم شده است، دادگاه صادر کننده رای، دلایلی که به واسطه آن­ها درخواست تجدید نظر خواهی شده است و تاریخ ابلاغ رای آورده می­شود. لازم به ذکر است که ثبت موارد فوق ضرورت داشته و مطابق با شکل پرونده ، مستندات و مدارک لازم باید به دادخواست پیوست گردد.

از آنجایی که دلایل ارائه شده در تغییر رای در دادگاه تجدید نظر خواهی بسیار مهم است، لذا ارائه و تنظیم مستندات مستدل و قوی می­تواند این فرآیند را صحیح­تر پیش ببرد. شاید لازم باشد که برای انجام این کار، مشاوره­های حقوقی لازم را دریافت نمایید. به جهت آن که این می­تواند یک تلاش موثر و یا شاید آخرین تلاش برای اعمال تغییر در رای صادر شده باشد.

جهات تجدید نظر

هنگامی که در دادخواست تجدید نظرخواهی به چندین مورد از جهات قانون استناد شده باشد، می­توان احتمال تغییر در رای را افزایش داد. این جهات شامل عدم اعتبار اسناد ارائه شده در دادگاه بدوی، نداشتن شرایط قانونی جهت شهادت دادن شهود، عدم توجه قاضی به دلیل­های ابزاری، عدم صلاحیت قاضی برای رسیدگی به پرونده، مغایرت رای صادر شده با قوانین و موازین شرعی می­باشند.

رای هایی با قابلیت تجدید نظر خواهی

نکته­ای را که می بایست به آن اشاره کنیم این است که آرایی که دارای قابلیت تجدید نظرخواهی هستند، شامل موارد مشخصی باشند که می­توانند تغییر رای در دادگاه تجدید نظر را داشته باشند. در خصوص امور کیفری که وکیل می­تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد، شامل جرائمی است که مجازات آن­ها اعدام یا رجم باشد و یا آن که قانون مجازات حد یا قصاص نفس را تعیین کرده باشد.

جرائمی که مجازات آن­ها ضبط اموال یا مصادره آن بوده باشد و یا پرداخت دیه برای جرائمی که باید بیشتر از خمس دیه کامل را پرداخت نمود. همچنین جرائمی که مجازات حبس، شلاق، یا جزای نقدی را در بر بگیرد. اما در خصوص امور مدنی، حکم­های مالی که بیش از سه میلیون ریال ارزش داشته و حکم هایی که برای اختلافات غیر مالی صادر شده است، را شامل می­شود.

تغییر رای در دادگاه تجدید نظر قابل تغییر است؟ پاسخ به این سوال، به صورت قطعی ممکن نیست. اما آن چه که روشن است، بهره­گیری از یک کارشناس حقوقی با تجربه و متخصص، می­تواند در تجدید نظرخواهی با ارائه مستندات و دلایل قوی، دادخواست و لایحه مناسبی را ارائه نماید تا ضریب بازگشت رای در دادگاه تجدید نظر را افزایش دهد.

البته به خاطر داشته باشید که دادگاه بدوی و رای صادر شده در آن، می­تواند در دادگان و نظر تجدید نظر خواهی تاثیرگذار باشد. برای آن که بتوان احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر را بالا برد، ضمن استفاده از یک وکیل حاذق، لازم است که مدارک و اسناد کافی نیز تهیه و ارائه گردد.

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در tumblr
Tumblr
اجاره سند در کرج
مقالات
اجاره سند در کرج

گاهی اوقات ممکن است به افرادی که توسط دادگاه ها قرار وثیقه داده می شود، حتی توسط دادگاه عالی، باید روزها منتظر بمانند تا مقامات

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.