درباره ما

گروه املاک سون ارائه دهنده خدمات وثیقه

گروه املاک سون با بیش از 15 سال سابقه آماده ارائه انواع خدمات وثیقه می باشد. 

قرار وثیقه را هنگامی منظور می کنند که لازم است تا متهم، به ازای وثیقه ای که به دادسرا می سپارد، از بازداشت، جلوگیری کند. در این شرایط، به عنوان یکی از انواع شدید قرار تامین، می بایست مالی را به دادسرا به عنوان وثیقه سپرده و تعهد نماید که در صورت صلاحدید مراجع قضایی، در دادگاه حاضر شود. این وثیقه می تواند از سوی متهم یا دیگر افراد، تامین گردد.

خدمات گروه املاک سون

گروه املاک سون اجاره انواع وثیقه ها را با بهترین کیفیت و سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد.

وثیقه بانکی

وثیقه ملکی

وثیقه برای ضمانت زندانی

وثیقه نظام وظیفه برای سربازان

برای صدور قرار وثیقه دو مراحله انجام می شود. مقام قضایی در ابتدا قرار وثیقه را صادر می کند. بنابراین، متهم می بایست در راستای آزادی خود، وثیقه ای را ارائه نماید که در صورتی که به شکل وجه نقد باشد، بایستی به حساب دادگستری واریز شده و برای مال منقول، وثیقه در توقیف مقام قضایی قرار خواهد گرفت و مال غیرمنقول نیز از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، بازداشت خواهد شد که در هر صورت، کارشناسی آن ها صورت خواهد گرفت. هنگامی که مال، مطاق با میزان قرار وثیقه باشد، از سوی مقام قضایی، پذیرفته خواهد شد.